• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
You are here: Home
Error
 • Error loading feed data.

Google Search Asmarino Tigrina Pages

Custom Search

መርሓባ በጻሕቲ ኣዝማሪኖ

ርእይቶ
Written by ጎደፋ Thu - 09 May

ሓርበኛ ኣይነብርን ኢዩ፡ ታሪኹ ኢዩ ዝውረስ።

ነቲ ናይሓዋሩ ረኻብ ጸገማቱ /ጸገማትና/ ዶኾን ብእዋኑ ተራእይዎ ነይሩ ኮይኑ ኣብ ማእከል’ቲ ኣእምሮና ዝበሃጎ ነባሪ ታሪኽ ብማል ዘይ ኮነ ስለታሪኽ ክንውደሰሉ ንነብር መሲልና ረዚን ናይ ክልተ-ቅነ ኣፍዓበታዊ ዓወት ክንስዕስዕ እንከለና ንሱ ግን ነታ ንምስክርነት ካብቦታ ኣ ወጺኣ ዝተራእየቶ ልቢ ተጋዳላይ ነባሪ መስመይኣ ሂቡ ዘቐመጣ? ሽዑ መቸም ንወያ ረዚን ዝትርጉማ ጽሕፍቲ፡ ሓደ ናይቲ እዋን ተጋ ዳላይ ከምዛ ክንቲት ከምዘቕለላ ትዝክሩ ኢኹም። ከምወዝቢ ከምዝሰማዕናዮ ሓቂ እንተኾይኑ ድማ እዚ ናይ ሎሚ ኣምኣምባሳደር በዓ ል-ቤት ናይታ “ደም ርሃጸይ ንዓኺ፡ ዓጽመ-ይስጋይ ንዓኺ፡ ኩሉ እንትናይ ንዓኺ ንሃገረይ ንክብረይ”…….. እናበለት ብገዛእ ‘ብጾታ’ ምስ ሓዋ ኣምባሳደር ኤርሚያስ /ፓፓዮ/ ዝተቐፈት ተጋዳሊት ሰናይት ደበሳይ ከምዝኾነን ምስ ካልእ ባሌህታኡን ሰማዕና።

 

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ሲዒድ ወዲ ሓላል Fri - 03 May

ፍሹል ኣኼባ ስርዓ ህግደፍ ኣብ ኦታዋ ካናዳ

ገለ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣኼባ እገለ እቶ እገለ ውጻእ ትብሉ እንተኮንኩም ንሕና እውን ምስ ዝወጹ ክንወጽእ ኢና ብምባል ነቲ ኣኼባ ከም ዝተሓሰምዎ ተረጋጊጹ። ስዩም ኣዋጁ ዑሉል ወኪል ህግደፍ ናይ ከተማ ኦታዋ፡ ነዚ ኣእትውዎ ነዚ ኣውጽኡዎ ክብል ኣብ ቅድሚ ማዕጾ ተሰጢሑ ከም ዝወዓለ፡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም። እቲ ሓደገኛ ዝኾነ ላንጋ-ላንጋ መርገጽ ስዩም ኣዋጁ ተቓወምቲ ክረክብ እንከሎ ሓላይ ህዝብን ጸረ ምልክን መሲሉ ምቕራቡ፡ ተገልቢጡ ንኤርትራውያን ዘጨኻኽን ተግባራት፡ ኣኼባ ጸዊዑ ደገፍቲ እተዉ ተቓወምቲ ውጹ ክብል ገጽ መናፍቅ ኮይኑ ተረኺቡ። ሓድነት ኤርትራውያን ዝበታትን ኣረመናዊ ተግባራት ምክያዱ ሕልንኡ ዘዳኽም ሰጉምቲ ምውሳዱ ንቡዙሓት ኣቆጢዑ።

Read more...
 
ርእይቶ
Written by DELEYTI LEWTI Fri - 03 May

ስለምንታይ ‘ዩ ኪሳዕ ክንድዚ ትም ሕትም - መዓስ’ዩ’ኸ ዘኸትም ብደለይቲ ለውጢ

ዞም ሰባት ግን ስለምንታይ ኢዮም ተኣሲሮም። እንታይ ስለዝኣበሱ ወይ እንታይ ስለዝጠሓሱ ተቐይዶም ንዝብል ሕቶ መልሲ የድልዮ ኢዩ። ይኹን እምበር ዛጊት እቲ ሓያሎ ላዕለዎት መራሕቱ ዝኣስረ ህግደፍ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣይሃበን። ብቤላ-ቤለው ግን ቡዝሕ ተወርዩ። እዋን ማእሰርቲ እዞም ሰባት ምስ ስርሒት ፎርቶ ስለዝተጋጠመ ኣብቲ ብሰንኪ ሓድሕዳዊ ጥልመት በዂሩ ዝበሃል ስርሒት ኢድ ስለዝነበሮም ኢዩ እውን ተባሂሉ። ግን ንሱ ዲዩ እቲ ሓቂ፧ ወይስ ካልእ ሕቡእ ምስጢር ኣሎ፧ ኩሉ መልሲ ይደሊ ኢዩ።

Read more...
 
ደብዳቤታትኩም
Written by Administrator Tue - 30 Apr

ፈተነ ቕትለት አብ ልዕሊ መንእሰይ ዘካርያስ ክብረኣብ

ኣለኹ!

ዝድሃል ከይመስለኩም ዝጃጁ
ብፍርሂ ከይመስለኩም ኣፍይ ዝዓጹ
ንዕላማይ ኣይፈልጥን'የ ሰንቢደ
ክምክት'የ ገና ኣብ ስምረት ዓሪደ
ማሕነቅትኹም ኣብ ክሳድ ተራፊ
ድምጸይ ንህዝብይ: ሓላፊ ተራፊ
ኣለኹ ኣይምዕትኩን ክቅጽል እየ ስርሔይ
ክሳብ ዝዛዝሞ ስፈ ናይ ዕላማይ

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ Thu - 25 Apr

እዋይ እዋይ እዋይ እዋይ ሰብ ሃሊቑ ስኣን እኽለማይ

 

ኣንታ ህዝቢ እንታይኻ በዲልካ ?

እዚ ኹሉ ተንኮል ኣብ ልዕለኻ

ክንዲ ዝቐለብካ ዝሓብሓብካ

ሓንጎፋይ ኢልካ ሰብ መሲሉካ

ቅንይ ተልካስ ቀዳሞት ጸላእትኻ

 

 

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ጎደፋ፡ Thu - 25 Apr

ዕግርግር ዕዳጋስ……፡

ሰሙን ትገብር፡ ኣመሪካዊት መርበብ ሓበሬታ ሲኤንኤን ኣብ ግዝኣት ኒውጀርሲ ሰላሳ ዝኾኑ ኣብ ንግዲ ኣካላት ደቂ-ሰብ ዝተዋፈሩ ሸቃ ጦ ከምዝተታሕዙ ኣቓልሐት። ተቓሊሑ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ እስራኤል ኣብ ዝተዘርግሐ ሸረኽ ዝተዋፈሩ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣናት ከይ ተረፉ ዝተዋስኡሉ ብቪዲዮ ዝተቐርጸ ምርኢት ነበረ’ቲ ዝተራእየ ማእሰርቲ። ነዚ ዘዝሰምዐት ኤርትራዊት ስድራ ክንደይኮን ልባ ተሰቒላ ትኸውን? ኣፍሪቃዊያን ኮና ካልኦት ማዕከናት ዜና ድማ ብሃለዋት ሃገርና ዘይተሻቐለት የላን። ህግደፍከ።

 

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ካብ ስድራቤት Thu - 25 Apr

ምስጋና - ንወረጃ ህዝብና ምስ’ቲ ክቡር ባህልኻ

ንተጋዳላይ ሓርበኛ ዶክተር በየነ ኪዳነ ኣብ’ቲ  ብኸቢድ ሓሚምሉ ዝነበረ እዋን ብዙሓት ፈተዉቱን ብጾቱን ፡ኣብ ሆስፒታልን ገዛን ከይተሓለልኩም ን9 ኣዋርሕ  ዝኣክል እናተመላለስኩም ዝገበርኩምልና ምትብባዕን ምጽንናዕን  ብልቢ ነመስግን።

 

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ጎደፋ፡ Thu - 25 Apr

ኣኹዲድካ እንተዘየስበርካስ ኣይሳዕሳዕካን፡

ይ! ኣይኣዝዝ’ምበር ንግዚኡስ ኣበይ ብእወሓስ አግብእ ክንጫበጥ ኢልና። ብዝኾነ ጸሓፋይ ብቀዳምነት ብርግጽ ነብስኻ ምስ ሓደ ዓቢ ፖለቲከኛ ተናቝታ ዓወት ከምዝሓፈሰት ከተምስል ዝተጠቐምካሉ ውሕሉል ቃላት ግብዝና ርኢናዮ። ከም ሓደ ርኢቶኡ ዝገለጽ ተራ ሃ ገራዊ ዘይጸብጸብካኒ ሰብ ንምንታይ ንዘይተራእየካ ጸላኢ ክንድኡ ጠያይት? ንርእስኻ ንዘይቀጨጨካ ነገር ጸሓፋይነት ኮነ ተቓላሳይነት ሰባት፡ ምጥቃሱ’ውን ሓንቲ’ዃ ኣይመድለየካን። ማለተይ ጎደፋ ኮነ ኣወልኼር ኣስማት ውልቀ-ሰባት እንድዩ፡ ንተዓዛቢስ ትሕዝቶና ጥራ ይ ምኣኸሎ። ኣወልኼር ስለዝተባሃልካ ተርባጽ ኣወልነት ኣሽረቕሪቕካ እንተድኣ ገንፊልካ ድማ ደጊመ ካብ ንመሬትካስ ናብ መሽረቕረቕ እምነየልካ። እንተኣነ ግደፍ ብእምነት፡ ብትምኒት ናይ ማዕዶ መንነቱ ዝሕሰም ወዲትግርኛ ከምዘሎ ስለዝፈልጥ ኢየ ‘ከይንጋገ’ ክብል ዝ ተላበኹ። ”ቢሄረ-ትግርኛ ዝበሃል የለን” ካብበልካ ግን ጥፍኣት ህዝብኻ ተጸበዮ ኢኻ። ትጽቢት እንታይ በሃላይ ጽንሕ ጥራይ’ንዶ!

 

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግ.ሃ.ድ.ኤ Sat - 20 Apr

ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓርበኛ ዶር. በየነ ኪዳነ ብክብ ዝበለ ኣገባብ ተፈጺሙ

ድሕሪ ሓመድ ድበ፡ ቀባሮ ድማ ናብ’ቲ ተዳሊዮ ዝነበረ ኣዳራሽ ከዱ። ኣብቲ ኣዳራሽ ዝጸንሐ እኽለማይ ምስ ለኸፉ፡ ብጾቱን ፈተውቱን፡ ሓርበኛ ዶር. በየነ ብሞት ካባና ምፍላዩ ዝተሰመዖም ሓዘንን ኣብ ቃልሲ ህዝብን ሃገርን ዝገበሮ ዝነኣድ ኣበርክቶን ብሓበን ብምግላጽ ብግጥምታትን ብጽሑፋትን ስምዒቶም ነቲ ኣዳራሽ መሊኡ ዝነበረ ህዝቢ ኣስሚዖም። ካብ’ቲ ዝቐረበ መግለጺታት፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክርደኦ ዝኽእል፡ ሓርበኛ ስዉእ ዶር. በየነ ኣብ ቃልሲ ጽኑዑን ውፉይን፡ ምስ ህዝቢ ዝነብሮ ዝምድና ድማ ኣብ ሓድሕድ ምክብባርን ምትሕልላይን ዝተሞርኮሰ ምንባሩ ኢዩ።

Read more...
 

ምዝገባ ህዝቢ ብ ”ህዝባዊ ሰራዊት (ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ )

ጸገማት ህዝቢ ኤርትራ መወዳእታ የብሎምን፡፡ “ጽባሕ ክሓልፍ’ዩ ተጸመሙ!”፡ “እዚ’ውን ክሓልፍ’ዩ!” ዝበሃላ ካብ ጸረ ለውጥን ደለይቲ ለውጥን ዝግለጻ መዳህለልቲ ቃላት ክትሰምዕ ቅጭ ይብለካ፡፡ “ተጸመሞ ክሓልፍ’ዩ” እንዳበሉ ዘደንቁሩና ጸረ ለውጢ ሓይልታት፡ ዕድመ ግዝኣቶም ምእንተ ከናውሑ እንተበሉና ካብኡ ሓሊፎም ዝብሉዎ ስለ ዘይብሎም እንተደጋገምዎ ኣይገርምን፡፡ ብህግደፍ ትመጽእ ጥር ትብል ካልእ ናትና ጽባሕ ከምዘየላ ግን ፍጹም ክዝንጋዕ ዘይግባእ ጉዳይ’ዩ፡፡ ብመገዲ ኢሳያስ ትጽልምት ጽባሕ ደኣ’ምበር ትወግሕ ጽባሕ ከምዘየላ ንክልተ ዓሰርታት ዓመት ዘረጋገጽናዮ ኩነት’ዩ፡፡

 

Read more...
 
ዜና
Written by ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኣህጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኣውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን Mon - 15 Apr

ፍሉይ ናይ ጸሎት መዓልቲ (ሚያዝያ 21, 2013)

“እኽሊ በሪሱ፡ ኮልዒ ወይኒ ነቒጹ፡ ዘይቲውን ቀምሲሉ እዩ እሞ፡ እታ ሃገር ባዲማ፡ ምድሪውን ትሐዝን አላ። እቶት ግራሁ ጠፊኡ እዩ እሞ፡ ኣቱም ሓረስቶት፡ ብምኽንያት ስርናይን ስገምን ሕነኹ፡ ኣቱም ሰብ ኣታኽልቲ ወይኒውን፡ ዋይዋይ በሉ። ተኽሊ ወይኒ ነቐጸ፡ ኦም በለስ ከአ ቀምሰለ፡ ኦምሮማንን ስየ ቱፋሕን ኩሉ ኣእዋም መሮርን ነቐጸ፡ እወ፡ ሓጎስ ካብ ደቂ ሰብ ነቐጸ። 
መሥዋዕቲ ብልዕን መሥዋዕቲ መስተን ካብ ቤት ኣምላኽኹም ተኸልኪሉ እዩ ኣሞ፡ ኣቱም ካህናት፡ ተዓጠቑን ብኸዩን፡ ኣቱም ኣገልገልቲ መሠውዒ፡ ዋይዋይ በሉ፡ ኣቱም ኣገልገልቲ ኣምላኸይ ንዑ፡ ከሊተኸዲንኩም ሕደሩ።

 

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ጎደፋ Mon - 15 Apr

ስንክሳር መግዛእቲ ( 8ይ ክፋል )

ኦይ! ህዝብና  ከምቲ ናይ ዝብኢ ቁስሉ ምብላዕ ስለዝለመደ ቃንዛን ኣውያትን ደቁ ከምዘይስቆሮ ኣምሲሎም ብምሙጓት ኣዕ ኑድ እንዳ ሃገር ዘብርሱ ካብሃለዉስ በሉ ክሳብ’ታ ግዜ ኩሉ ንስማዕ። እምበር መንእሰይ ድኣ ጽቡቕ ትምኒት ወላዲኡ እናተረ ድኦ ከምቲ ኣደ ዝበለቶ ግዳ ኣብ ወላዲኡ ዘደቀሶ ክድቅስ ጥራይ ኣይኮነን ዝምነ። ብዋጋ ሕልና ወለዲ ዝጣላዕ ፕረፖጋንዳ ህ ግደፍ ተታሊልካ እንተኾይኑ’ሞ ዝገደደ ብፍርሂ ተሽቆጥቝጥካ ምርዓሙ’ውን ኣሎ። እሞ ንትጽበዮ ሓቅታት ብዋጋ ካልኦት ክትረክቦ ምእንቲ  ኩለን ህዋሳትካ ደፊንካ ተዓዛቢ ክኽወን ድኣ ባህሊ’ንዶ ኮይኑ። እናሳዕ መሬት ጽሕያ እንተኾይና ሓንቲ ዓ ይንካ ጸጸቒጥካ ትዕዝብቲ ድማ ኣሎ። ኣብዛ ዘላ እዋን ከምኡ ዝባህርያቱ ዜጋና ምርኣይስ ክንደይ ይኸፍእ! ክልተ ግዜ ከምዝ ተራኣናዶ መሲልና ሓቀይ? ብሓቂ ዲዩ ወዲሃገርና ከምኣ?. እንድዕላ’ዛ ግዜ!!

 

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ወተሃደራዊ ኮሚቴ Thu - 11 Apr

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምውህሃድ ወተሃደራዊ ክንፍታቱ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ሰጒሙ፡


ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልቲ ምይይጥ እቲ ንሕጂ ንኹለን ውድባት ከሰማምዕ ዝኽእል ውሳኔ፡ ካብ ኩለን ወተሃደራዊ ክንፊ ዘለወን ውድባት በቶም ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ወይውን ሓደ ናይ ምውሳን ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ውድብ ብዝተዋጽኡ ካብ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ሓደ ሰብ ጌርካ ሓደ ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ኮማንድ (ኣዛዚ) መስሪትካ፡ ክንተሓሳሰቦ እንኽእል ንጹር ስራሓት ሂብካ ብቕልጡፍ ኣብ ስራሕ ምውፋር ብዝብል ውሳኔ ወጺኡ። እዚ ዝፍጠር ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ኮማንድ ኣብ ትሕቲ ሓላፊ  ወተሃደራዊ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባደለ ዝመሓደር ክኸውን፡ ንዕኡ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ዝተሰለዔ ባጀት ስለ ዘየለ ድማ ኣብ ጽባሕ ምምስራቱ ሓገዝ ካብ ህዝብናን ፈተውትናን ሓቲትና ኣብ ግብሪ ንዋፈረሉ መንገዲ ምፍጣር ብዝብል ዕግበትን ስምምዕን ወጽኡ። እቲ ዝምረጽ ኮሚቴ መሪሕነቱን ሓላፍነቱን ዕማሙን ንምንጻር ድማ ድሕሪ ወርሒ ቦኽሪ ኣኼብኡ ክገብር ወሲኑ ተፈላልዩ።

Read more...
 
ኣውያት ንዓለም!
Written by (ካብ ኣባል ሓ/ም/ኤርትራ እንዳ ሚኒስተር) Tue - 09 Apr

ሓድሽ ስትራተጂካዊ ውጥን ኢሳያስ

ተኽለ ማንጁስ ብመሰረት ልእኹ ኣብ መላእ ሃገር ሓዱሽ “ህዝባዊ ሰራዊት” ንምህናጽ ድቃስ ለይቲ ስኢኑ ሃለኽለኹ ቀጺሉ፡፡ ዛጊት ክሳብ 68 ዝዕድሚኦም ዜጋታት “ቆልዓ ኣብ ከብዳን ኣብ ዝባናን ዘይብላ” ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ከይተረፈት ንኹላ ኣዕጢቑ፡ ዓሊሙ፡ ወዲቡን ንማእቶት ኣብ ምውፋርን ይርከብ ኣሎ፡፡ ከምቲ ቅድሚ ምራኽ መስከብ ዝበሃል ንኹሉ ቅድሚ ታዕሊም ጠበንጃ ምስ 30 ጠያይቲ ምስ ዓደለ፡ ንኹሉ ኣኣብ ከባቢኡ ን28 መዓልታት ወታሃደራዊ ታዕሊም ክወስድ ገበረ፡፡ ድሕሪ ምዝዛም ታዕሊም ኹሉ ህዝቢ ብመንግስቲ ብዝተሰለዓሉ መጠን ሰልዲ ተተገዲዱ ከዋጽእ ብምግባር ብሕሩድን ንሕድሕድ ተዓላማይ ብዝተመደበሉ ክልተ ቢራን ግብጃ ተኻይዱ “ኩቡር ጋሻ” ተኽለ ማንጁስ እንዳኸደ መረቐ፡፡ ድሕሪ ምረቓ ስዒቡ ዝመጸ ካልእ ስራሕ ካብ መስርዕ ክሳብ ብደረጃ ክ/ሰራዊት በቢዓዱ ክውደብ ተገብረ፡፡ ካብ እዚ ቦጦሎኒ ክሳብ እዚ ክፍላተ ሰራዊት ደስኪሎም ተጣይሶምን ነናይ ገዛእ ነብሶም ሂወት ኣብ ምምራሕ ብዝጸንሑን ካብተን ቅድም ኢለን ተወዲበን ዝነበራ “ዕቑር ሰራዊት” ተባሂለን ዝጽውዓ 7 ክፍላተ ሰራዊት (ኣሃዱታት) ብዝተዋጽኡ ተጋደልቲ ነበር መራሕቲ ተመደብሉ፡፡

ዕጡቕ “ህዝባዊ ሰራዊት” ተባሂሉ ዝተሰመየ ኩሉ ድሕሪ ምዝዛም ታዕሊምን ውዳበታትን ን90 መዓልታት ዝኣክል በቢውዳብኡ ኣፍራዛን ባዴላን ተዓዲልዎ ናብ ማእቶት ክዋፈር ተኣዚዙ ናብ ስራሕ ተዋፈረ፡፡ ንኣብነት ኣብ ኣስመራ ብ11 ብርጌዳት ዝተወደበ ዕጡቕ በቢብርጌዳቱ ንጉሆ ወጋሕታ ከካብ ገዝኡ ወጽኡ ኣብ መተኣኸኸቢ ናቑጣ ተኣኪቡ፡ ንኣገልግሎት ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ብዝውዕላ ናይ ከተማ ባሳት ተተሰቂሉ ነናብ ዝተመደበሉ ናይ ማእቶት ቦታ ይጓዓዝ፡፡ ሕድሕዱ ከኣ መዓልታዊ ንውሓቱ 8 ሜትሮ ጥልቀቱ ኣስታት 35 ሳ.ሜትር ዝኣክል ቦታታት ተተለኪዑ ድሕሪ ምዕዳል ዛላታት ክኹዕት ይግበር ኣሎ፡፡

Read more...
 
መርድእ
Written by ስድራ - ቤት ስዉእ ተጋ/ ዶር. በየነ ኪዳነ Tue - 09 Apr

ሓቤረታ ቀብሪ ስነ-ስርዓት ሓርበኛ ተጋዳላይ ዶር. በየነ ኪዳነ

ጅግና ተቓላሳይ ዶክተር በየነ ኪዳነ፡ ንህዝቡን ሃገሩን ብዘይሕለል ሉዕል ሃገራዊ ወኒኑ ፡ ካብ ተራ ኣባል ክሳብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሓላፍነት ተሽኪሙ፡ ክሳብ 1991ዓ.ምፈ.፡ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ድሕሪ ምርግጋጽ ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ካኣ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዝኣ ሕጊ፡ ፍትሒ ነጊሱ፣ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ክተክልን ክዕምብብን፡ ከይታሓለል ኣንጻር ነቲ ኣብ ሃገርና ተኸሲቱ ዘሎ፡ ሕሱም ውልቀ-መላኺ፡ ክቃልስ ድሕሪ ምጽናሕ፡ እነሆ ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ዶክተር በየነ ኪዳነ፡ ብሕማም ምኽንያት ብዕለት 05. ሚያዝያ 2013ዓ.ም.ፈ፡ ሳዓት 21፡00 ድሕሪ ቀትሪ፡ ካብዛ ዓለም ተፈልዩ። ክቡራት ኣሕዋት ኣሓት፡ ፈተውቲ፣ ናይ ቃልሲ ብጾት፣ ኣብ ምክፋል ቅብሪ ስነ-ስርዓት ርግጸኛ ክኾኖልኩም ምእንቲ፡ ማዓልትን፣ ግዜን፣ ቦታን፣ ስድራ-ቤት ተጋ/ ዶር./ በየነ ኪዳነ ይሕብር።

Read more...
 

Page 5 of 83

ርእይቶ

ርእይቶ
Written by ሳሚኤል ተስፋይ Mon - 03 Feb

እስራኤል፣ ብኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊኦም ንዝተበየነ ፍርዲ ብምቅዋም ዝጀመርዎ ሰለማዊ ሰልፊ ብዝጸንከረ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ፣

እስራኤል፣ ብኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊኦም ንዝተበየነ ፍርዲ ብምቅዋም ዝጀመርዎ ሰለማዊ ሰልፊ ብዝጸንከረ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ፣

ብዕለት 02/02/2014 ከባቢ ስዓት 10፣00 ንግሆ ዝጀመረ ብዘይምቁራጽ ለይትን ማዓልትን ንዘይተወሰነ ግዜ ክቕጽል ምዃኑ ዝተገልጸ፣ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል፣ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ህጻናትን ዓበይትን ዝርከብዎም ዳርጋ 80% ኤርትራውያን ዝኾኑ ኣሽሓት ሓተቲ ፖለቲካዊ ዑቕባ ይሳተፍዎ ኣለዉ። እቲ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ብመሰረት እቲ ኣቐዲሙ ዝወጸ መደብ መሰረት ኣብ እዮርሳሌም፣ ኣብ ፊት ቤት ጽሕፈት ፓርላማ እስራኤል ክካየድ እኳ እንተነበሮ፣ መንግስቲ እስራኤል ቀጻልነት ናይ'ቲ ሰለማዊ ሰልፊ ንሙቕጻይን ካብ ዓይኒ መራኸቢ ብዙሃን ወጻእተኛታትን ህዝብን ንምኽዋልን ኣብ ምዉት ግዜ ዘይተኣደነ ጠለባት ዝሓዘ ኣማኢት ኣሽሓትን ነዊሕ ግዜን ዘድልዮ ቅድመ-ኩነት ብምቕራብ ከምዘይካየድ ተገይሩ።እቲ ዝተሓተተ ጠለብ ልዕሊ 120,000.00 ዶላር

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ሳሚ ሕድሪ Tue - 07 Jan

ኣብ እስራኤል፣ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝጀመርዎ ሰለማዊ ሰልፊ ይቕጽል ኣሎ።

ኣብ እስራኤል፣ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝጀመርዎ ሰለማዊ ሰልፊ ይቕጽል ኣሎ።

እቲ ብዕልት 05/01/2014 ዝጀመረ ኣብ ታሪኽ እስራኤል ብስደተኛታት ዝተገብረ ሰለማዊ ሰልፊ ብብዝሑ ዝልዓለ ቁጽሪ ተሳታፊ ዝተረኽበሉ ምዃኑ ዝተገልጸ፣ ልዕሊ 35 ሽሕ ፣ መብዛሕቲኦም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ዝኾኑ፣ ብዙሓት ህጻናትን ዓበይትን፣ ስደተኛታት ዝሳተፍዎ ዘለዉ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ንሳልሳይ ማዓልቱ ቀጺሉ። እቲ ንፖሊሲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝቃወም ሰለማዊ ሰልፊ፣ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብተደጋጋሚ ብውሑዳት ተሳተፍቲ ይካየድ ምንባሩ ዝዝከር እዩ፣ እዚ ናይ ሕጂ ሰለማዊ ሰልፊ መቐጸልታ ኮይኑ፣ ነቲ ብመንግስቲ እስራኤል ዝተወሰነ፣ ስደተኛታት ናብ "ሆሎት" ዝተባህለ ኣብ ምድ-ረበዳ ዝተደኮነ ማዓስከር ናይ ምጥርናፍ መደብን ግፋን ንምቅዋምን ብቐንዱ ድማ፣ እስራኤል ናይ ስደተኛ መሰሎም ክትሕልወሎምን ከም ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት ኣፍልጦ ክትህቦምን ዝጠልብ'ዩ።

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ታደሰ ኪዳነ በርሚንግሃም Mon - 23 Dec

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ መበል 17 ክፋል

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ መበል 17 ክፋል

ህዝብና ኣብ ምጥርጣርን ፍርሕን ኣትዩ እናበልና፣ ንባዕልና ዝያዳ ፍርሕን ምጥርጣርን ዝፈጥር  ኣወዳድባ ክህልወና ቅቡል ኣይኮነን። ንህግደፍ እቃወም ኣለኹ እናበልካ፣ ነቲ ንሱ ዘተኣታተዎ ፖሊሲ ትደግም እንተድኣ ኮንካ፣ ህልኸኛ እምበር ናይ ፖለቲካ ተቓዋሚ ኣይገብረካን ኢዩ። ኣብ መንጎ ናይ ፖለቲካ ህልኽን ፖለቲካዊ ተቓውሞን ድማ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ደገ ብስም ፖለቲካዊ ተቓውሞ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ህልኽ፣ ኣብ ህዝቢ ዝያዳ ምጥርጣር ፈጢሩ፣ ነቲ ፖለቲካዊ ተቓውሞ የዳኽሞ ስለ ዘሎ፣ ካብ ህልኽ ወጺኡ ንጹር ፖለቲካዊ ዕላማ ብዘለዎ ኣወዳድባ ክትካእ ይግባእ። ብወገነይ ንኹሉ’ቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝፈጸሞ ሓጥያት ክዝርዝር ከለኹ፣ እቲ ንሱ ክኽተሎ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ኣውዳድባ ንህዝብን ሃገርን ኣብ ደልሃመት ዘእቱን ዘየስርሕን ምዃኑ ንምንጻር እምበር፣ ህዝብና ንዝሓለፎ ቁስሊ ንምጉዳእ ኣይኮነን። ደምበ ተቓውሞ ድማ፣ ከምኡ ዝመስል ኣወዳድባ ክደግም የብሉን። ብኸምዚ ከኣ ኢየ ‘ህዝብና ካብ ናይ ገዛእ-ርእሱ ተመክሮ ክመሃር ኣለዎ’ ዝበልኩ።

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ሰመረ ፍስሃየ ካብ ፈረንሳ Sat - 21 Dec

ስዉእ ተጋዳላይ ወልደዳዊት ተመስገን፡ ሓደ ካብቶም ኤርተራና ዝኸሰረቶም ጀጋኑና

ስዉእ ተጋዳላይ ወልደዳዊት ተመስገን፡ ሓደ ካብቶም ኤርተራና ዝኸሰረቶም ጀጋኑና

ስለምንታይ ሎሚ ብዛዕባ ስዉእ ተጋዳላይ ወልደዳዊት ተመስገን ክዛረብ መሪጸ ንዝብል ሕቶ፡ ሎሚ ቕነ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተጋዳላይን መራሕን ኣቶ ነልሰን ማነደላ ስለ ዝዓረፈ ታሪኹ ብኹለን ማዕከናት ዜና ዓለም ይግለጽ ኣሎ፡፡ ሓደ ካብቲ መግለጺታት ናይ ታሪኹ እተን 27 ዓመታት ኣብ በት ማእሰርቲ ዘሕለፈን ዓመታት እየን፡፡

እምብኣር ስዉእ ተጋዳላይ ወልደዳዊት ተመስገን ሓደ ካብቶም ውሑዳት ኤርተራዊያን ምእንቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ን10 ዓመት ዝኣክል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸላኢ ብስቅያት ጊዚኡ ዘሕለፈ ጅግና ተጋዳላይ እዩ፡፡ በዚ ምኽንያት ኽኣ እየ፡ ዋላኳ ሳላ ጀጋኑ ተጋደልቲ ጀብሃ እቲ ናይ ማእሰርቱ ጊዚኡ ን10 ዓመት እንተ ሓጸረ፡ ጸላእስ ካብቲ ናይ ማንደላ ዝነውሔ ማእሰርቲ እዩ መዲቡሉ ነይሩ፡፡

ስዉእ ተጋዳላይ ወልደዳዊት ተመስገን እቲ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሱሳታት ናይ መጀመርታ ናይ ተመሃሮ ምንቅስቓስ መራሒ ኮይኑ፡ ንተመሃሮ ኤርተራ ብጉዳይ ናጽነት ሃገሮም ክግደሱን ክቃለሱን ዝገበረ፡ ጅግናን በሊሕን ኤርትራዊ  እዩ፡፡ ሓደ ካብቶም ተመሃሮ  ንመሪሕነት ስዉእ ተጋዳላይ ወልደዳዊት ተመስገን ኣኽቢሩ ዝኸይድ ዝነበረ ተመሃራይ ክኣ ኢሳያስ  ኣፈወርቂ ይብሃል፡፡

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ታደሰ ኪዳነ Fri - 20 Dec

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ መበል 16 ክፋል

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ መበል 16 ክፋል

‘ንሕና ንሱ፣ ንሱ ንሕና’ ስለ ዝበልኩም፣ ሓለፋ ካልኦት ኣሕዋትኩም ካብን ናብን ኤርትራ ትመላለሱ ኣለኹም። ብዙሓት ካባኻትኩም ምስ ሓለፍቲ ህግደፍ ብዘለዎም ቅርበት፣ ኣብ ኣብያተ-መንግስቲ ኣትዮም፣ ጉዳያቶም ከይተጸገሙ ዘሳልጡ ይህልዉ ይኾኑ። ኩሉ’ዚ ግን ኣብ ሓደ ቅዋማዊ ስርዓት ብሕጊ እትረኽብዎ ተራ መሰል እምበር፣ ብሰበ-ስልጣን ዝወሃብ ትኳቦ ወይ ጉንዖ ኣይኮነን። ገለ ሰበ-ስልጣን ኣዝማድኩምን መቕርብኩምን ስለ ዝኾኑ፣ ንዓኣቶም ንዘይምቕያም ጸግዒ ህግደፍ ዝሓዝኩም’ውን ኣለኹም። እንተኾነ ካብኣቶም ንላዕሊ ኣብ ሲናይ ዝተቐብሩን ኣብ ባሕሪ ዝተዋሕጡ ኣሕዋትኩምን ደቅኹምን ኣዝዮም ይበዝሑ። ንሓደ ሓውኻ ብዋጋ ካልእ ሓውኻ ከተጥፍእ ዘይቅቡል ኢዩ’ሞ ዓገብ እንተበልኩም ይሓይሽ።

ነቶም ኣብ ደገ ኮንኩም፣ ኣጋፈርቲ ፈስቲቫላትን ኣኼባታትን ህግደፍ ትኾኑ ዘለኹም ድማ ሓደ ነገር ወስ ከብል። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ፣ ሎሚ መብዛሕትኦም ኣመንቲ ክርስትና ዝኾኑ ኣምባሳደራት ህግደፍ ተወለድቲ ሓደ ከባቢ ኢዮም። ኣምባሳደራት ኣመንቲ ምስልምና’ውን ልክዕ ከምኡ። ካብተን ብዙሕ ዕግርግርን ፍልልያትን ዝረኣለን ሃገራት ናይዘለዉ ኣምባሳደራት ኣስማቶምን መበቆል ዓዶምን ከም ኣብነት ንምጥቃስ፦

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ዳንኤል ተስፋዮውሃንስ ተኽለጊዮርጊስ Thu - 19 Dec

ኣገናዕ ደበሳይ ድሕሪ ጽባሕ ምሸት ድራር ምሳይ! (3)

 ኣገናዕ ደበሳይ ድሕሪ ጽባሕ ምሸት ድራር ምሳይ! (3)

እዋን ወገግ፡ ጸሓይ ብርጭቕ ኣብ ዝብላሉ ሰዓት፡ እሞ ድማ መሬት ብድንግላ እንከላ፡ ኣብ ከተማታት ኤርትራ ክበሃሃል ዝፈተነ ናይ ሓሳባት ግጥም: ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን’ሲ፡ ብእመትዶ ብመጽዓን ይተመን? ኣብ ዝብል ናይ መጻኢ ዕድል ሕቶ’ዩ ዝተረባረበ’ምበር፡ ንፋታሕ ጥራይ ዝብል ጎንፊ ዝናን ባህታን ኣራሲኑዎ፡ ካብ ዑናታት ናይ ታሪኽ ዝተረኽበት ባንዴራ ኣብ ክሳድ ናይ እዋን ክሰቅል በ’ባትር ኣይተኾሳተረን።

ምኽንያቱ ናይ ምንብባርን ናይ መሰልን ምምሕያሽ’ምበር፡ መርገም ናይ ታሪኽ ማሕዘል ስለዘይኮነ’ቲ ቐንዲ ዛዕባ፡ ኤርትራዊ ንእስነት ናብ ቀላያት ላምፐዱሳ ምእንቲ ከይጸድፍ ናብ ዕዳጋ ልብን ኩላሊትን ናይ በደዊን ምእንቲ ከይሃትፍ፡ ካብ ደቡብ ሱዳን ክሳብ ኡጋንዳን ደቡብ ኣፍሪቃን ኮለል ዝብል ዘሎ መሓውራት ንግድን ዕዳጋን ኣብ ደምብኡ ምእንቲ ክዓርፍ፡ ብሕጂ’ውን ጌና ነዛ ናይ መሰል ሕቶ’ዚኣ ንምምላስ፡ እቶም ቀደም ብዝተፈላለዩ ሸነኻት ዝተፈተኑ ሓሳባት’ዮም፡ ንጠለባት ናይ እዋን ዘዕግብ መልሲ እንተረኸቡ ኣብ ዓድን ዓውድን ዘዕነንዩ ዘለው። …. ኣጆኻ’ሞ ደበሳይ ክንደ’ሻዓ’ሎ ዋርሳይ!

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ታደሰ ኪዳነ Mon - 16 Dec

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ መበል 15 ክፋል

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ መበል 15 ክፋል

እቲ ዝገርም ካብ ኩሎም ነቲ ግምባራት ዘወሃህዱ ዝነበሩ፣ ነንሕድሕዶም ዝቀራረቡ ላዕለዎት መኮነናትን ፕረዚደንት ባዕሉን፣ ዋላ ሓደ ሓላፍነት ናይቲ ፍሽለት ዝወሰደ ሰብ ዘይምንባሩ ኢዩ። ብኣንጻሩ ኣብ ኣመራርሓ ናይቲ ኲናት ኢድ ዘይነበሮም ‘ድኽመታትና ንገምግም’ ዝበሉ ሰበ-ስልጣን፣ ብዘይፈጸምዎ ገበን ክሕተቱ ተዓዚብና። ጉድለታቶም ንግዳም ከይወጽእ ዝዓብጡን ዝሰታተሩን፣ ብስጋን ዓድን ዝቀራረቡ ደቂ ሓደ ከባቢን ንሶም ዝሓረይዎም ሰባትን፣ ብጻዕቂ ኣብ ቀንዲ ሓላፍነት ምቕማጥ እምበኣር፣ ንረብሓ ብምሉኡ’ቲ ህዝብን ረብሓ ሃገርን ዝዘርግ ምዃኑ ካብዚ ንላዕሊ መረጋገጺ ዘድልየና ኣይኮነን። ንሳቶም ንዝኾነ ኣብ ውሽጦም ዝፍጸም ጌጋታት ክዓብጥዎ ኢዮም ዝፍትኑ። እቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ጉድለታት ኣብ ህዝቢ ከዛርብ እንተጀሚሩ ድማ፣ ካልኦት ኣብቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘይብሎም ንጹሃት ሰባት ‘ተሓተቲ’ ይገብርዎምን ይኹንንዎምን። ከም ውጽኢቱ ድማ፣ ህግደፍ ቀተልትን ገበነኛታትን፣ ንንጹሃትን ውፉያትን ሃገራውያን እናኸሰሱ፣ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ጎዳጉዲ ከም ዝበልዩ ዝገብርሉ ስርዓት ኮይኑ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ንነዊሕ ክስርሓሉ ዝጸንሐ፣ በሰላታት ኣውራጃዊ ፖለቲካ ድማ እዚ ኢዩ።


Read more...
 
ርእይቶ
Written by ጎደፋ፡ Sat - 14 Dec

ካብ ሕቶታትኩም...

 ካብ ሕቶታትኩም...

ብቋንቋ ኣምለኽቲ ክቡር ፕረሲደንትና ክውረ ዝሰማዕናዮ ክልቲኦም ከምተቓለስቲ መጠን ሓዲኦም ንበረኻ ሓዲኦም ንቤት- ማእሰርቲ ኢዮም ኣምሪሖም። ኣብ መዛዘሚ ቃልሶም’ውን ክልቲኦም ከምኣወጻጽኣኦም ኣብተመሳሳሊ እዋን ኢዮም ቃልሶም ብዓወት ዛዚመሞ። ዓይነት ዓወት ኢዩ ዘዛርብ ዝነበረ። ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ከምተሓረረት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ግን ና ብ ዕርቂ ብምምርሖም ኣይተዓወቱን ኢዩ’ቲ ዝበሃል ዝነበረ።

ኦይ! ብቀዳምነት ኣብ ፖለቲካ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘይፈለጥናዮ ነገር ኣሎ። ብዓንተቦኡ ሕቶኦም መግዛእታዊ ድዩ ነይሩ ሕቶ ሓራ ነትን ማዕርነትን? ከምዝበሃል “ጻዕዳ ዝሕብሩ ተወላዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ስለዘየለ ንሳቶም ካብ ካልኦት ሃገራት ዝፈለሱ ገዛእቲ ኢዩም። ስለዚ ብረታዊ ቃልሲ ንናጽነት’ምበር ናብ ዕርቂ ኣሚቱ ዓላማኦም ክስረቕ ኣይነበሮን። ኩላ ጻዕዳ መዓኮር ድማ ፍት ሓውነቱ ብዘየገድስ ከምዛ ናይ ዚምባብወ ንብረታ ዘሪፍካ እናጀፋዕካ ንዓዳ ክትጥረዝ ነይርዋ” ኢልካ’ዩ’ቲ ነገር።

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ባቲሞ - ካርቱም Fri - 13 Dec

ሙሁራትና ሕልና ግበሩ

ሙሁራትና ሕልና ግበሩ

ሎሚ ሙሁራት ዓለምና ክንዲ ምሰ ሕዝቦም ዝውጉኑ ምሰቶም ዲከታቶራውያን ሰርዓት ኮይኖም አብ ገበን ኢዶም የጨማልቁ አለዉ እዚ ኢዩ ድማ ዘዛርበኒ ዘሎ ሙሁራት ሃገርና’ውን ካብ ሰቦም ብዘይስንፍ ኩንታት ኩሎም እንተዘይበልና መብዛሕትኦም ነዚ ሑሱር ተግባር ኢዮም ዘንጸባርቁልና ዘለዉ አብ ዓለም እቲ ዝከፍኤን ዘሕዝንን ሑሱር ተግባር ብጥቅሚ ተታሊልካ ንሓቂ ምዕፋን ኢዩ እሞ ድማ አብ ልዕሊ ሕዝብካ ናይ ብሓቂ ሕፍረት’ዩ ክብሎም እፈቱ እዚ ዘይምፍላጥ ኢዩ ከይንብል ሙሁራት ኢዮም እዚ ኢዩ ድማ ናይ ሙሁራት ደናቁር ዘብለካ ምክንያቱ እቲ ዓቢ ጸገም ናይዞም ሙሁራትና አብ ዓድና ኩሉ ዓይነት ጸገም ከም ዘሎ ንማንም ቡሩህ ኢዩ ግን እዞም ሰባት አብ ልዕሊ ጸገማትና መሊሶም ጸገም ይፈጥሩልና አለዉ እቲ ሓቂ ሓደ ሰብ ጸገም እንተለዎ ጸገሙ ክትአልየሉ ኢኻ ክትሰርሕ ዘለካ እምበር ነቲ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ አካል ንዕኡ ትመስል ተኮንካ የለካን ማለት ኢዩ ስለዚ እዞም ሙሁራትና ንብሎም ዘለና ንህግደፍ ስለዝመሰሉ ኢዩ እቲ ጸገማትና እንዳባአሰ ዝከይድ ዘሎ ምከንያቱ ሓደ ሰብ መገዲ አምላክ ገዲፉ መገዲ ሰይጣን እንተሒዙ ካብቲ መገዲ ሰይጣን ክትአልዮ ኢኻ ዘለካ እምበር ምስኡ አይትጎዓዝን ኢኻ ሙሁራትና ግን አንጻር እዚ ሓቂ ኢዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሰናይ ኢኻ ትስዕቦ ንእከይ ድማ ትኩኑኖ።

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ጻዳል ዮሃንስ Wed - 11 Dec

መልሲ ዘይብሎም ሕቶታት

መልሲ ዘይብሎም ሕቶታት

ጊዜ ከመይ ኢሉ ከምዝሓለፈ ኣይተፈለጥናን እታ ንጽበያ ዝጸናሕና ነፋሪት ክትዓልብን ኹሉ ኣቓልቦናን ሓሳብናን ናብኣ ኮይኑ ከምዛ ክንዘራረብ ዘይጸናሕና ሽዑ ግን ፍጹም ጸጥታ ነጊሱ ኩልና ካብ ምጥምማት ሓሊፉ ኣፍና ተለጉመ። እንታይ ኢዩ ኪኸውን ሕጂ? እንታይ ኢና ክንብል? ቆልዑኸ? ኣስቴር’ከ? መልሲ ዘይብሎም ሕቶታት....ሕቶታት ኣብ መንጎ ከምሰባ... ከምብጾታ ዕጫ ሮማ በላይነሽን ካልኦትን ተልዕል ዝብል ሓሳብ ባዕልና ኣልዒልና ንባዕልና ንጸናናዕ ነበርና። ቆልዑት እንተ ኾኑውን ሃንቀውትኦም ናፍቆቶም ኣብ ዓይኖም ይርኤ ነበረ። ኣዲኦም ብማዕዶ ክርእዩ ዝከኣል እንተዝኸውን መንደቅ ንምፍራስ ኣይምዓጀቦምን። ዓቕሊ ሰኢኖም ናብዝን ናብትን ይጥምቱን ይንቀሳቐሱን ነበሩ። መን ቀደመ ዕንባባ ዝህብ እውን ነንዝመጽእ ጋሻ ተመለስ ንኽብልዎ ተሪፍዎም እንበር ናብቶም ኣጋይሽ ቀሪቦም ዘይተጸግዕዋ ኣደ ኣይነበረትን።

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ታደሰ ኪዳነ Wed - 11 Dec

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ መበል 14 ክፋል

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ መበል 14 ክፋል

ኣነ ካብ ዝፈልጦ ጥራይ’ኳ፣ እቶም ‘ዝምቡላት’ ተባሂሎም ምስ ተነቕፉ፣ ኣእዛኖም ኣውዲቖም (ኣብ depression ኣትዮም) ‘ዝን’ ኢሎም ዝኸዱ ዝነበሩ ተስፋማርያም ተኸስተን ተስፋሚካኤል ገራህቱን፣ ሓብሒቡን መኺሩን ንቡር ስርሖም ንኽሰርሑ ዘኽኣሎም ሚ/ር በራኺ ገብረስላሴ ኢዩ። ሎሚ የማናይ ኢድ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም፣ ነቲ በራኺን ብጾቱን ዘልዓልዎ ሕቶ የናሽዉን ይጭፍልቑን ካብ ዘለዉ ሰባት ብቐዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ድማ ንሳዎም ኢዮም። ስለዚ ፖሊቲካዊ መርገጺ ተገማጣልን፣ ምስ ረብሓታት ተኣሳሲሩ ዝኸይድን ካብ ኮነ፣ ህዝቢ ኤርትራ ደድሕሪ’ቲ ተገማጣሊ ረብሓ ውልቀ-ሰባት ክኸይድ የብሉን።

ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ን30 ዓመታት ዝደመየሉ ሓርነታዊ ቃልሲ፣ ናብዚ ሕጂ በጺሑዎ ዘሎ ምብትታን ንምብጻሕ ኣይነበረን። ኣብ ዓዓዱ ብሰላም ክነብርን፣ ንጸጋታት ናይታ ሃገር ድማ ከከም ዓቕሙ ብነጻን ብማዕረን ክጥቀመሉ ትምኒት ነይሩዎ። ሎሚ ግን ብሰንኪ ኣዕናዊ ፖሊሲታት ህግደፍ ይትረፍ ተጠቃሚ ጸጋታት ናይታ ሃገር ክኸውን፣ ኣብ ዑናታት ኣባሓጎታቱ ቀሲኑ ክነብር’ውን ኣይተፈቕደሉን። ክነብር ኣይተፈቕደሉን ጥራይ ግን ኣይኮነን።

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ጎደፋ Tue - 10 Dec

ንዝተሸመ ተኸተሎ። 4ይ ክፋል።

ንዝተሸመ ተኸተሎ።  4ይ ክፋል።

ኣባል ሃገራዊ ድሕነት ምዃን መልእኽታ ብዘይተፈልጠት ሽጉጥ ዓጢቕካ ምስ ምስንዳው ንሓዋሩ ዘጣዕሳኻ ገለ ውሕሉላት መሰል ቃላት እንተሃበረ ንግዚኡስ ስምዒት ፍሉይ ፍጥረት ከስዕበልካ ይኸውን። ቀንዲ ዕማም ሃገር ተጎስዩ መናውሒ ዕድመ ብሕትውና ዝነድቕ መደብ ስራሕ ምቕራም ሓሶት ብምዃኑ ዝሽየጥ ሓሶትከ ኣበይ ከይሰኣን። ሰብ ኣመና ጸኒዑ እንተኣቕቢጹ’ ውን ባዕልኻ ዝህንደስ ሃሶት ድማ ኣሎ’ኮ። ሓንቲ ድኽምቲ ሓሶት ኣብ ውሽጢ ሃገር ብውሕዱ ሓምሳ ናቕፋ ከምተውጽእ ድ ሮ ተጋሊጹ ኢዩ። እሞ ኣብዛ ዝላሓስ ሓመድ’ውን ዝተሓረመት ሃገር ምእንቲ ሓምሳ ናቕፋ ፈቃር ሓላይ፡ ኣብ ፈቐዶ ኩርናዓ ት ዝተኾርመየ ለማኒ፡ ተሓላቒ ውጹዓት ተመሲልካ ምጽንጻን ዝኣመሰልዎ ጥበብ መሊኡ ኢዩ። ኣብ ናብራ ካብ ኢድ ናብ ኣ ፍ ቅጽበት ዝረኸብካያ ወይ ዝሰናዕካያ ሓሶት ብምሻጥ ሓንቲ ካቡቺኖን ባንን ተነሲዕካ ይሕለፍ መዋእል። ኣብ ወጻኢ ሃገራት ድማ ነናቱ ጥበባት ኣለዎ። እዚ ስርዓት ብገንዘብ’ዩ ዝነብር ዘሎ።እቲ ትካል ብጉልባብ ‘ሓበሬታ’ ዕዳጋ ሸማትን ሽያጥን ሓሶት ብምዃኑ’ዩ እምባአር ኣባልነት ሃገራዊ ድሕነት ነብስኻ ነቲ ዝዓሞቐ ትሕተ-ሃገራውነት ምግላጽ ማለት ምዃኑ ዝግለጽ።

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ታደሰ ኪዳነ Sun - 08 Dec

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን: 12 - 13 ክፋል

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን: 12 - 13 ክፋል

ዕላማን ሳዕቤንን ናይቲ ኣሰራርሓ

ዕላማ፦ እዚ ኣሰራርሓ’ዚ ከም ፖሊሲ፣ ንህዝቢ’ቲ ዝተወሰነ ከባቢ ይኹን፣ ነቶም ናብ ስልጣን ዝሕረዩ ውልቀ-ሰባት ንምርባሕ ተባሂሉ ዝተመርጸ ኣገባብ ኣይኮነን። ነቲ ውልቀ-መላኺ ብውልቁ ዝህቦ ዓቢ ረብሓ ስለዘለዎ ጥራይ ኢዩ። እቲ ወታደራዊ መሪሕነት (እቶም ጀነራላት) ብተወለድቲ ናይ ሓደ ከባቢ ዝተዓብለለ እንተድኣ ኮይኑ፣ እዚ ከም ሓደ ጉጅለ፣ ምስ ተወለድቲ ናይ ካልእ ከባቢ፣ ብሀር ወይ’ውን ካልእ ሃይማኖት፣ ኣብ ህልኽን ውድድርን ይኣቱ። ስለዚ ዋላ ምስቲ መዓልታዊ ዘጋጥሞ ኣመራርሓ፣ ጸገማትን ዘየሰማምዖ ነገራት’ውን እንተለዎ፣ ዋላ’ውን ነቲ ስርዓተ-ምምሕዳር ብዓንዳ-ርእሱ ዘይቅበሎን ዘይኣምነሉን’ውን እንተኾነ፣ ኣብ ልዕሊ’ቲ ‘ወገነይ፣ ናተይ’ ዝብሎ ጉጅለ፣ ክሳብ ዕልዋ ዝበጽሕ ተጻባኢ ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልን ኢዩ። ከምኡ ምግባር ክሕደት ኮይኑ ኢዩ ዝስምዖ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ንኹሉ’ቲ ዝርእዮን ዘጋጥሞን ጸገማት ከም ቅቡልን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዘጋጥም ግዝያዊ ምጉንፋጥን ጥራይ ወሲዱ፣ ተጻዊሩዎ ክኸይድ ኢዩ ዝፍትን።

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ጎደፋ፡ Sat - 07 Dec

ንዝተሸመ ተኸተሎ 1ይ-3ይ ክፋል

ንዝተሸመ ተኸተሎ 1ይ-3ይ ክፋል

ተዛማድነት ጎዱፍን መቓብርን ንርእሱ ከዛርብ ይኸውን። ብዛዕባ ዕድመኡ፤ ኣመጻጽኣኡ፤ ባህላዊ ሰረቱ ኮነ መጻኢኡ ገዲፍና ብዛዕባ ትርጉምን ጠቕምን ‘መቓብር’ ንምዝራብ ክህልወና ዝኽእል ኣፍልጦ ውሱን ክኸውን ይኽእል። ዝኾነ ኮይኑ ከም ኣረ ዳድኣይ ናይ ልዕልን ትሕትን መሬት ጎዱፍ ምህላዉ ኢዩ። ንምሳሌ ጎዱፍ ምውታን “መቓብር” ክበሃል እንከሎ ተወሳኺ ሳጓ ታት’ውን ክጠብቆ ይኽእል። ከም መቓብር ሓርበኛታት፡ መቓብር ህንዲ፡ መቓብር ወተሃደራት ጣልያን፡ ዝኣመሰለ ማለተይ ኢየ። ይሰውረና፡ መቓብር ሓተላ ኑክሌር ድማ ኣሎ። ብዛዕባ ጎዱፍ ወይ መቓብር ታሪኽከ እንታይ ትፈልጡን ትብሉናን?

Read more...
 
ርእይቶ
Written by ጌታቸው ቀነነ Thu - 05 Dec

“ባዕልኻ እትገብሮ ጌጋ ዘወትር ከሳቕየካ ይነብር፡ ዋይ ኣነ ኢልካ ዘይትወጽኦ ጣዕሳ ድማ የኸትል”

“ባዕልኻ እትገብሮ ጌጋ ዘወትር ከሳቕየካ ይነብር፡ ዋይ ኣነ ኢልካ ዘይትወጽኦ ጣዕሳ ድማ የኸትል”

ሎምውን ንሕና መሊስና ኣብቲ ተረፍ መረፍ ዓዘቕቲ ውዲት ኣፈላላይ ክንሽከል፡ ሓተላ ድሕረት እናላሓፍና ብጽልኢ ሰኺርና ሓድ-ሕድና ክንናቖት ይግባእ’ዶ? ካብ ሓንቲ ዒላ ጸበል ጸጋ ብልጽግና ብፍቕርን ስንየትን ቀዲሕና ኣብ ክንዲ ምስታይን ቅሳነት ዘለዎ፣ ራህዋ ዝመልኦ ህይወት ምስትምቓር፡ ብጽልእን ኣንቸ-መንቺን ተነጻጺግና ተራሓሒቕና ዒላና እናዘረግና ብህልኽ ሓርየት መርገም ክንጭልጥ ክንፈቱ እንከለና ናይ ጥዕና ዲዩ? ኣይኮነንን። ሓቂ -ብሓቂ እዝስ ፈውሱ ዝደንጎየና ሕማም ውሽጢ ነፍስ ወከፍናን ውሻጠናን’ዩ፣ እዚ ድማ ምስትውዓል ዝጎደሎ ዕብዳንን መርገምን ጥራዩ ክብሃል ዝኽእል።

ኣይፋልኩምን ኣይፋልናን እዞም ኣሕዋተይ

እዚ ምስ መዋእል ዕድመ ወዲ ሰብ ዚዳረግ ናይ ነንሓድ-ሕድ ምቁሳልን ምቁጻብን ዝፈጠሮ ስንየት ኣልቦነት ወትሩ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ኣብ ሕቶ ምልክት እናእተወ ኣደዳ ጸላእትና ክገብረና ጸኒሑን ሕጂ ድማ የስግኣና ኣሎ።


Read more...
 
More:
Banner

Asmarino English

Asmarino

Online Fundraising: Asmarino/VoD

VoD Shortwave/Satellite/Internet Radio

VoD Starts Broadcasting to Eritrea
on Jan 1, 2014
via Satellite 24/7

መሬት ዶ ንቀብሪ ወይ መሰል ንክብሪ?

ዳዊት ኤፍረም - ናጽነት!


Buying Time Eyewitness Account Blood Money News Analysis Editorial Writers' Corner News Articles Press Releases Latest