• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
You are here: Home እዋናዊ Articles መልእኽቲ ንኹሉ ኣማኒ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ

Google Search Asmarino Tigrina Pages

Custom Search

መልእኽቲ ንኹሉ ኣማኒ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ

E-mail Print

ኩሉኹም ኤርትራውያን ከምቲ ትፈልጡዎን ከምትሰምዕዎን፡ ኣብ ጀርመን ኣብ ክሊ ሃይማኖትና ኦርቶዶክስ ዓበይቲ ሽግራት ተኸሲቶም ኣሎዉ።


ንዓና ንኦርቶዶክሳውያን ተጠሚርካን ሓቢርካን እምነትካ ኣኽቢርካን፤ ብሓባር ናይ ምጉዓዝ፤ ሓቢርካ ጸገምካ ናይ ምፍታሕን የጸግመና ከም ዘሎ፡ ኣሉ ዘይባሃል ሓቂ‘ዩ።


ንሱ ኸኣ ብገለ ውልቀ ሰባት ዝብገስ ሕማቕ ሕማማት፡ ምፍልላይ ስምብራቱ ሕማቕ ንሓደ ህዝቢ፡ ናይ ደቂ ሓንቲ ሃገር፡ ጽቡቕ ሕብረትን ጥምረትን ንከይመጽእን ከይምስረትን ዓቢ ዕንቅፋት ኮይኖም ኣሎዉ።


ሓሶት ኣብ ለዕሊ ሓሶት እንዳ ነዛሕካ፤ ዘይተገበረ ከምዝተገብረ፤ ዘይተባህለ ከምዝተባህለ መዓልታዊ ይንዛሕ ከምዘሎ ንኩሉና ስውር ኣይኮነን።


እገለ ከምዚ ይገብር፤ ምስ ከምዝይ ይራኸብ፤ ብኸምዚ ይምወል፤ እንዳበልካ ንሰባት ምጽላም ሓደ ካብቲ ብውልቀስ ዝንዛሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ‘ዩ።


ናይ‘ዚ ኹሉ ተሓታቲን መዋፈርን ኮይኑ ዘሎ ድማ ሓደ ሰራሕተኛ ኣባል ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት‘ዩ። (ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ናብ ሽማግለ ማሕበር ፍራንክፈርት ጀርመን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝተሰደ ጽሑፍ ኣብ ታሕቲ ተመልከት)።


ንምፍርራሕ ዝጥቀመሎም ሜላታት፡=
በቲ ሃይማኖታዊ ሕጊ ዘይኮነስ ነቲ ንሱ ዝህቦ መምርሒ እንተዘይተቐቢልካ፡ ናብ ሃገርካ ምእታው ጸገም ከምዘጋጥመካ፡ ንሃገርካ ዝኸሓድካ ኢኻ ዝብሉ እንዳለኣኸ ንሰባት የፋራርሕ። ንኹሉ ወዲ ሃገር ክሓቁፍ ከዋሃህድ ከጠራንፍን ዝግብኦ፡ ብኣንጻሩ ብፍላይ ኣብ ማእከል ኦርቶዶክስ ብምእታው ዓቢ ሽግር ይፈጥር ኣሎ።


ኩቡራት ኣመንቲ ብፍላይ መንእሰያት ሓደ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንኸምኡ ኣማኒን ተኸታልን እምነት ኦርቶዶክስ፡=


ቀዳማይ ካብ እምነት ካልኣይ ካብ ኣባልነት ክሰጎ ዝኽእል የልቦን።


ከምተን ካልኦት ኣብ ሃገርና ዘሎዋ ሃይማኖታት ምስልምና፤ ካቶሊኽ፤ ከኒሻ ንሕና ከኣ ሃይማኖትና ብዘይ ኣፋላላይ ሓቢርናን ተጠርኒፍናን ብኣፍ ዘይኮነ ብግብሪ ንሰርሓላ። ነዞም ክፈላሉዩና ዝጽዕሩ፡ ጥርናፌናን ምዕባሌናን ዘይፈትዉ ሰባት፤ ዝዛረቡዎን ዝገብርዎን ነንበይኑ፡ ኣባና ሕማቕ ዝኣረገ ንዓና ዘየርባሓና ኣተሓሳስባ ዘተኣታትዉ ዘሎዉ ሰባት ነለልዮም።


ሃገር ናይ ሓባር‘ዩ! ሃይማኖት ከኣ ናይ ኣመንቱ!
ንጠርነፍ ከምቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ንሽግራቶም ሓቢሮምን ዘትዮምን ዝፈትሕዎ፡ ንሃንደበታዊ ሓደጋ ኸኣ ታቱላ ወቒዖም ደወል ቃጪሎም ዝፈትሕዎ፡ ሕጂ ድማ ንሕና ሽግር ኣብ ሃገርናን ኣብ እምነትናን ጣልቃ ዝኣትውና ሓቢርና ኩሉና ንመክት።


ኣምላኽ ንህዝብናን ሃገርናን ራህዋን ሰላምን ምዕባለን ዘውርድ!


ካብ ኣባላት ኦርቶዶክሳኢት ቤተ ክርስትያን ፍራንክፈርትን ከባቢኣን

ዕለት 23/01/2012

 

   

Dear visitors,

Any Articles and or Press Releases must contain your contact information including telephone number. Exception are writers from INSIDE Eritrea. If you are writing from Eritrea, state that you are writing from Eritrea and you will be given instruction to securely  verify  that you are actually writing from Eritrea. We have added strict SPAM filter on our Email Server, any email that has more than one recipient and not addressed to the proper asmarino page (English, Tigrina, Arabic pages) will be stored in the junk folder possibly delaying posting and or never be posted. Thank you for your cooperation. 

NO GOOGLE PHONE OR VOIP PHONE NUMBERS ALLOWED. Each submission must have a line with the following line: "CONTACT INFORMATION" followed by a telephone number, your full real name. if you desire to use a different "pen name"

Asmarino.com

ናዕታ

ናዕታ
Written by ዳንኤል ተስፋዮውሃንስ ተ/ጊ Fri - 22 Nov

መሽረቕረቕ!

ስርሓት መደበር፡ ኣዳነ መሽረፈት ዘመድ መንቀርቀር

ዳገት ውሻጠ ንዋት ምድሪቤት፡

ካብ በረካ ክሳብ ኣወል ቁም ነገራ ምእንቲ ክዝከር

በታ ነዋሕ እዝና እንዳ ስታር ባክስ ተ’ትስቀል፡

ምኣመኑዶ ፈረንጂ ዕማማ ተ’ዝፍቀድ።

Read more...
 
ናዕታ
Written by ወልዱ ተኽለ Thu - 21 Nov

ጽጉን ባርነት!

መንእሰይ ጸኒቱ ኤርትራዊ ሕፍረት ተቐኒቱ

ወላዲ ጸምይዎ ኣብ ዕብየቱ ቀባሪ ስኢኑ ኣብ ሙሟቱ፡

ዝኣመናዮም ጠሊሞምና ሕሱም ባርነት ኣግዚሞምና

ናጽነት ኢሎም መከራ ሸሊሞምና

Read more...
 
More:

Online Fundraising: Asmarino/VoD

VoD Shortwave/Satellite/Internet Radio

VoD Starts Broadcasting to Eritrea
on Jan 1, 2014
via Satellite 24/7


Buying Time Eyewitness Account Blood Money News Analysis Editorial Writers' Corner News Articles Press Releases Latest